Rubrika: Informace pro maturanty

Podzimní termín MZ_2022, didaktické testy – řádný, opravný i náhradní termín

Milí maturanti, upozorňuji Vás, že podzimní termín pro didaktické testy (řádné, opravné i náhradní zkoušky) se koná na níže uvedených spádových školách. Ze spádové školy Vám budou doručeny do emailových schránek pozvánky ke zkouškám. Bližší informace k organizaci a průběhu didaktických testů obdržíte na spádové škole, ke které jste byli přiřazeni. Přejeme Vám úspěšné zvládnutí zkoušek. Spádové školy …

Číst dále

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ_22

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého …

Číst dále

Kritéria hodnocení praktických maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022

MZ_22_Kriteria_DNS2_DS3 MZ_22_Kriteria_EPO4 MZ_22_Kriteria_IT4 MZ_22_Kriteria_ME4 MZ_22_Kriteria_MS4 MZ_22_Kriteria_PSP4

ČT edu – materiály pro přípravu k maturitě

Milí maturanti, předáváme Vám k využití  materiály ČT edu. Pro žáky maturitních ročníků je zde připraven „balíček materiálů“. Po loňském úspěchu jsou připravena nová videa – k českému jazyku, matematice a nově také k angličtině. Najdete je souhrnně zde. V pořadu Dáme to!, který je z části založen na vrstevnickém učení, jsou probírány například problematičtější úlohy z didaktických testů minulých let a jsou …

Číst dále

Termíny konání praktických maturitních zkoušek v jarním období MZ 2022

Oznámení termínů praktických maturitních zkoušek: Třída Datum EPO 4 20. 4. – 21. 4. 2022 IT 4A, IT 4B, DNS 2, DS 3 20. 4. 2022 PSP 4 (obhajoby) 16. 5. 2022 ME 4A 25. 4. – 26. 4. 2022 ME 4B 20. 4. – 22. 4. 2022 ME 4C 27. 4. – 29. 4. 2022 MS 4A 20. 4. – 25. 4. 2022 MS 4B 1. 4. – 6. 4. 2022 MS 4C 26. 4. – 29. 4. 2022

Sdělení pro maturanty, kteří již nejsou žáky školy

Všem maturantům, kteří se přihlásili k opravným nebo náhradním maturitním zkouškám v jarním termínu r. 2022, byly do e-mailu zaslány výpisy z přihlášky. Důkladně si výpis zkontrolujte a případné nesrovnalosti bez odkladu řešte podle pokynu v e-mailu.

Informace k přihlašování maturantů k opravným a náhradním zkouškám MZ 2022 – jaro

Vážení maturanti, vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v “maturitní legislativě”, připomínám, že nově jsou ústní zkoušky a písemné práce z CJL a AJL, případně NJL, zařazeny do profilových zkoušek. Při vyplňování přihlášky k MZ 2022 – jaro křížkujete CJL nebo cizí jazyk na první straně pouze tehdy, když se přihlašujete k didaktickému testu. Přihlášení k ústní zkoušce nebo písemné práci z CJL a cizího jazyka křížkujete …

Číst dále

Témata profilových zkoušek, cizího jazyka a seznam četby z českého jazyka k MZ_2022

Vážení maturanti, zveřejňujeme témata profilových zkoušek, cizího jazyka a seznam četby z českého jazyka k MZ_2022: MZ_22_Sez_cetba_CJL MZ_22_Temata_CJ MZ_22_Temata_DNS2_DS3 MZ_22_Temata_EPO4 MZ_22_Temata_IT4 MZ_22_Temata_ME4 MZ_22_Temata_MS4 MZ_22_Temata_PSP4  

Přehled zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky v roce 2021/2022

Milí maturanti, zveřejňujeme přehled zkoušek společné profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022. Maturitní zkoušky 2021/2022 – přehled zkoušek společné profilové části

Podzimní termín – písemné zkoušky (DT a PP) ve dnech 1. a 2. září 2021

Maturantům, kteří jsou přihlášeni k podzimnímu termínu společné části MZ (didaktické testy, případně písemné práce) byly do e-mailů rozeslány pozvánky k těmto zkouškám. Zkoušky se tentokrát nekonají na naší škole, v pozvánce máte uvedenu spádovou školu, ve které budete zkoušky konat: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace Jaselská 190/7 602 00  BRNO Věnujte pozornost pokynům v pozvánce, případné dotazy k průběhu …

Číst dále