Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 61, 627 00 Brno, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Zároveň zveřejnil kritéria přijímacího řízení a pokyny k přihlašování uchazečů. Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024

ERASMUS+ – naše škola se poprve zapojila do SÍTĚ Euroučňů

Letos se naše škola, jako velmi úspěšný realizátor projektů v programu Erasmus+, poprvé zapojila do sítě Euroučňů.

Dne 10. – 11. února 2023 proběhlo národní setkání v Praze, kde se účastníci z celé České republiky účastnili workshopů, teambuildingových aktivit, besed a diskusí. Národní setkání bylo pro účastníky velmi přínosné a zajímavé, ale hlavní akcí Sítě je mezinárodní setkání Euroučňů, které se koná jednou v roce a pokaždé v jiné zemi a letos v Portugalsku na Azorských ostrovech v termínu od 20. – 23. 4. 2023. Z 26 žáků se muselo vybrat 6 účastníků – 3 z loňska a 3 noví, kteří pojedou reprezentovat naši zemi. Pro postoupení do užšího výběru se muselo natočit podle nastavených podmínek video, se kterým našemu žákovi pomáhal Lukáš Plotěný ze třídy ME3A.
Číst dále

soutěž SolidCAM


Dne 10. 3. 2023 se žáci MS4B Viktor NezhodaDavid Brabec účastnili soutěže v SolidCAM – programování CNC strojů. V letošním roce byla konkurence velice silná, a proto náš žák Viktor Nezhoda skončil celkově na 4. místě se ztrátou pouhé 2 body na třetí místo. David Brabec pak obsadil pěkné 10. místo. Celkově se soutěže zúčastnilo 18 žáků z různých škol. Gratulujeme!
Číst dále

Ing. Jan Mühlfeit – český manažer, globální stratég, kouč a mentor


Odborná přednáška bývalého prezidenta Microsoft Corporation pro Evropu se uskuteční 7. listopadu 2023 ve školní jídelně, více zde.

FINANČNÍ GRAMOTNOST A PODNIKAVOST – projektový den

Dne 8. 3. 2023 na naší škole proběhl projektový den zaměřený na finanční gramotnost a podnikavost. Dne se zúčastnili naši žáci školy, ZŠ Šlapanice a některé střední školy v JMK. Žáci během dne mohli absolvovat přednášky, dílčí aktivity zaměřené na rozvoj jejich kompetencí k podnikavosti a finanční gramotnosti.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem za obrovskou podporu a čas, který věnovali žákům.
Číst dále

Ředitelské volno – 2. pololetí školního roku 2022/2023

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásil ředitel školy ředitelské volno pro žáky Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace ve dnech:

Číst dále

PŘÍPRAVNÝ KURZ pro žáky 9. tříd začíná 16. února 2023


Vážení rodiče a zájemci o vzdělávání na naší škole, oznamujeme Vám, že dne 8. 2. 2023 bylo ukončeno přihlašování do přípravného kurzu k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Žáci si přinesou psací potřeby a blok na poznámky.
Učebny vyčleněné pro kurz jsou ve 2. patře – vchod A. Seznamy žáků v učebnách budou dne 16. 2. 2023 od 14:30 k dispozici na vrátnici školy a budou vyvěšeny i na dveřích učeben. Vstup do budovy školy bude umožněn od 14:30.
Číst dále

„Naši žáci mají mnoho talentů!”


Žákům Sebastienu SzaboviPavlu Voráčovi (IT3B) se podařilo dostat do „Programu na podporu nadaných studentů (JCMM)“ a získat tak stipendium pro svůj rozvoj a sebevzdělávání. GRATULUJEME!

Číst dále

Firemní dny JMK


Dne 2. 3. 2023 se účastnilo 8 žáků třídy EPO2B Firemních dnů JMK ve VIDA! Science centrum Brno. Soutěž byla realizována JA Czech pod iKAP II JMK. Náš žák Sedrik Šenk byl členem vítězného týmu v kategorii Nejlepší podnikatelský nápad, za což mu gratulujeme! Poděkování ovšem patří všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili. Byli aktivní, přinášeli do týmů řešení a skvěle prezentovali své nápady a odnesli si spoustu zkušeností.

Číst dále

Sdílení dobré praxe SŠTE Brno, Olomoucká, p. o. – iKAP II JMK


Ve čtvrtek 2. března 2023 proběhlo na naší škole sdílení dobré praxe v rámci teoretické výuky odborných předmětů, pro naše kolegy ze středních a základních škol Jihomoravského kraje. Hlavním tematickým blokem byl: Jak budovat podnikavý tým, ukázky z výuky a prohlídka školy. Sdílení rozvoje a cesty budování podnikavého týmu P-koordinátorů a jak lze rozvíjet podnikavost na velké SŠ. Běhen prohlídky kolegové nahlédli do praktických dílen i výuky, kde se s žáky trénují podnikavé dovednosti.
Číst dále

Workshop: Můžeš podnikat/Y Soft

Pro část žáků EPO3B se uskutečnil 7. 2. 2023 workshop „Jak hrát a neprohrát hru zvanou podnikání“ pod organizací Můžeš podnikat ve společnosti Y Soft Ventures Management, a. s. Cílem projektu je koučováním podpořit učení a rozvoj žáků. Žáci se se seznámí s fungováním firmy, významem jednotlivých oddělení a pokaždé se během workshopu zaměřují ve výuce na odlišnou oblast ve firemní kultuře.

Číst dále